Onze visie


De visie van Basic Skills is duidelijk. Wij maken van de kinderen geen nieuwe Messi of Ronaldo,
maar zullen hen de basisvaardigheden aanleren en laten uitbreiden door middel van techniek en snelheid.

Waar bij een vereniging snel wordt gekozen om als team te functioneren, geeft Basic Skills de
aandacht aan het individu. Wij gaan terug naar de basis om zo de uitdaging te zoeken in de individuele
techniek.

Basistechniek is makkelijk te trainen, als je maar wilt. Kinderen hebben van zichzelf een enorme
drang om te leren, zeker als zij hier zelf achter staan. Wij bieden hun de mogelijkheid om zichzelf
te ontwikkelen om dit vervolgens te kunnen toepassen op hun eigen spel en bij hun eigen team.

Wat zijn basistechnieken?

Dribbelen, drijven, passen, schieten, aannemen en passeeracties behoren tot de basistechnieken
van het voetbal. Ondanks dat ieder kind verschillend is vinden wij dat basistechnieken aan te
leren zijn voor ieder individu. Dit gebeurt op elk niveau en op iedere leeftijd. Wij bieden
de kinderen echter de mogelijkheid zich al op jonge leeftijd te verbeteren, zodat zij hier in het
vervolg van hun carriere gebruik van kunnen maken.

Om het uitdagend te maken delen wij de groepjes in op leeftijd en niveau van de kinderen.
Op deze wijze zijn de onderlinge verschillen niet zo groot en kunnen de kinderen zich aan elkaar
optrekken.

De trainingen staan onder leiding van trainers die al geruime tijd actief zijn in het (jeugd)voetbal.